විවාහ උත්සව කිහිපයකින් සමාජ මාධ්‍ය කැළඹු ශලනි සහ නිහත විදෙස්ගත වෙලාද?

ශලනි සහ නිහත කියන්නේ මේ දවස්වල බොහෝ දෙනා කතා කරන මනාල යුවලක්. දින කීපයක් එක එක විදිහේ සාම්ප්‍රදායානුකූලව විචිත්‍රවත්ව ඇගේ විවාහය පැවැත්වුණා. ඒත් එක්කම අද ඇය විදෙස් ගමනකටද එක් වෙලා. අද උදෑසනම ඇගේ සමාජ මාධ්‍යයේ සටහනක් එක්කරමින් ශලනි කියා තිබුනේ සැමියා සහ බිරිඳ ලෙස විවාහයෙන් පස්සේ ඔහුන් දෙදෙනා එක්වෙන පලමු ගුවන් ගමන මෙය වන බවයි.