කවුරුත් වැඩිය දැකලා නැති ශලනි තාරකාගේ නංගී උපන්දිනේ සමරපු හැටි (PHOTOS)

කවුරුත් වැඩියේ දැකලා නැති ඇය කවුද කියලා මේ වෙද්දී බොහෝ දෙනෙක් බලනවා ඇති. මොකද ඇය එතරම් ජනප්‍රිය චරිතයක් නොවෙන නිසා. නංගී කොහොම වුණත් ඇගේ අක්කා නම් මේ වෙද්දී ගොඩක් ජනප්‍රිය චරිතයක්. මීට ටික කාලෙකට කලින් ශලනිගේ නංගී කියලා නිළියක්ටත් බොහෝ දෙනා රැවටිලා තිබුණා. ශලනි තාරකා කිව්වාම මේ දවස්වල කාටත් මතක් වෙන්නේ ඇගේ රංගනයටත් වඩා ඇගේ … Continue reading කවුරුත් වැඩිය දැකලා නැති ශලනි තාරකාගේ නංගී උපන්දිනේ සමරපු හැටි (PHOTOS)