ශලනි එයාගේ ආදරණීය සැමියාට කැමති වුණ හැටි ගැන අම්මා කියූ කතාව

තාරකාගේ විවාහය ගැන පසුගිය දවස්වල වැඩි වැඩියෙන්ම කතාබහට ලක් වුණානේ. මොකද ඇයට එල්ල වුන චෝදනා සහ ඒ කාලවකවානුවේම ඇයගේ විවාහය සිදු කිරීමත් නිසා ඇයට ආදරය කරන පිරිස් අතර බොහෝ සෙයින් මේ විවාහය ගැන කතා බහට ලක්වුණා වගේම හැමෝගෙම අවධානයත් ඒ වෙත එල්ල වෙලා තිබුනා. කොහොම වුනත් ශලනිගේ සැමියා නිහත ගැන විවාහය සිද්ධ වන තුරුම කිසිදු … Continue reading ශලනි එයාගේ ආදරණීය සැමියාට කැමති වුණ හැටි ගැන අම්මා කියූ කතාව