රංගධර ජැක්සන් ඇන්තනී මියයන්න කලින් පියුමි හංසමාලි ගැන කිව්ව කතාව

පියුමි හංසමාලි කිවුවම මේ ලංකාවේ නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම්. ඒ වගේම සමාජ මධ්‍යයේ අතිශය ජනප්‍රිය චරිතයක් තමයි ඇය. පියුමි හංසමාලි කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්නා අතිශය ජනප්‍රිය නිරූපිකාවක්. ඒ වගේම රංගන ශිල්පිනියක්. ඇයට මෙරට ප්‍රේක්ෂකයන් බොහෝ සේ ආදරය කරනවා. ඒ වගේම අසරණ අයට දුකේදී පිහිට වෙන උතුම් ගතිගුණ තිබෙන නිහතමානී චරිතයක් තමයි ඇය. රිය අනතුරකට ලක්ව මාස … Continue reading රංගධර ජැක්සන් ඇන්තනී මියයන්න කලින් පියුමි හංසමාලි ගැන කිව්ව කතාව