අප්පච්චිවත් හවුල් කරන් මාධවී කරන්න යන Surprise එක මෙන්න

ධනුද්දරගේ ආදරණීය බිරිඳ නැවත වරක් ගැබ් අරන් කියලා  අපි  මීට කලින් කිව්වනේ. ඉතින් මේ කියන්න යන්නේ ඒ ගැන ලැබෙන අලුත්ම ආරංචිය ගැන. මේ දවස් වල අඛිල ගැන වැඩි වශයෙන් කතා වෙන්නේ අඛිල ආයෙත් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න යන හින්දා. ඒ පිළිබඳ ඔහුගේ සහෝදරිය මාධවීත් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට අපූරු සටහනක් සටහනක් එක් කර තිබුණා. මේ තියෙන්නේ ඒ … Continue reading අප්පච්චිවත් හවුල් කරන් මාධවී කරන්න යන Surprise එක මෙන්න