“ආදරේ ඔරසමකි තොල් අතර පීනයි….නුඹ ඉද්දි ජීවිතේ ඇත්තටම මාරයි..” – බලාපොරොත්තු ඉටු වූ දවසේ ඇය දැණුන හැඟීම කසුන් වචන වලට පෙරලුවේ මෙහෙමයි

පහුගිය කාලයේ දැඩි ලෙස කතාබහට ලක්වන චරිතයක් තමයි මාධවී ඇන්තනී කියල කියන්නෙ. ඒ ඇයගේ ප්‍රේම කතාවත් එක්ක. දැන් මාධවී – කසුන් ආදර කතාව කාටත් රහසක් නෙවෙයි. මේ කියන්න යන්නෙ නම් ඒ දෙන්නගෙ ආදර කතාව ගැන නෙවෙයි ඇගේ ආදරණීය පියා ජැක්සන් ඇන්තනී ගැන. ඔහු තවමත් රෝහල්ගතව පසුවන බව ඔබ දන්නවනෙ. මාධවී – කසුන් ආදර කතාව හරි … Continue reading “ආදරේ ඔරසමකි තොල් අතර පීනයි….නුඹ ඉද්දි ජීවිතේ ඇත්තටම මාරයි..” – බලාපොරොත්තු ඉටු වූ දවසේ ඇය දැණුන හැඟීම කසුන් වචන වලට පෙරලුවේ මෙහෙමයි