“මුලු ලෝකයක් එකතුවෙලා ගල් ගහද්දි ඒ ගල්වලින් හරි හයියට තමුන් වටේ ඒ ගල්වලින් බැම්මක් හදන් කදුලුවලට හිනාවෙලා ජීවත් වෙන හරි හයිය මිනිස්සු” – ශලනි ගැන ළඟම හිතවතෙක්ගෙන් ආදරණීය සටහනක්

මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍යයේ අතිශය ජනප්‍රිය මාතෘකාව බවට පත්වෙලා ඉන්නෙ ජනප්‍රිය නිළි ශලනි තාරකා. ශලාගේ අතගත් කුමාරයාව දකින්න සෑහෙන කාලෙක ඉදන් ඇයට ආදරේ කරන පිරිස් මඟබලාගෙන උන්නා. ඔන්න ඉතින් දැන් හැමෝගෙම මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නෙ ශලාගේ ලස්සන ආදර කතාව. ඊට ලියවෙන සටහන් හුවමාරු වෙන ඡායාරූප සෑහෙන්න තියෙනවා. ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලීම මත ඒෂියන් මිරර් අපි දිගින් දිගටම ඔබට … Continue reading “මුලු ලෝකයක් එකතුවෙලා ගල් ගහද්දි ඒ ගල්වලින් හරි හයියට තමුන් වටේ ඒ ගල්වලින් බැම්මක් හදන් කදුලුවලට හිනාවෙලා ජීවත් වෙන හරි හයිය මිනිස්සු” – ශලනි ගැන ළඟම හිතවතෙක්ගෙන් ආදරණීය සටහනක්