hit counter

2024 ජූනි මස 25 වන අඟහරුවාදා

2023 නොවැම්‍බර් 23, ප.ව. 3:04ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන මිලදී ගැනීමේදී සහ විකිණීමේදී ඉතා ප්‍රවේශම් වන ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

බොහෝ අය වාහනයක් විකිණීමේදී ගැනුම්කරුගේ නම, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ආදිය MTA 6 පෝරමයට පුරවා නොදී අලෙවි ඔප්පුව සමඟ වාහනය නිකම්ම අලෙවි කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

විකිණීමේදී ගැනුම්කරු තම නමට වාහනය RMV (මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව) තුළ ලියාපදිංචි නොකළහොත් සහ කිසියම් මංකොල්ලයක් හෝ මාර්ග අනතුරක් සිදු කළහොත්, ලියාපදිංචි හිමිකරු වශයෙන් ඔබට ගැටලු රාශියකට මුහුණ දීමට සිදුවන බවට අනතුරු අඟවයි.

තම වාහනය විකිණීමට සූදානම් අයට අතිශය වැදගත් තොරතුරු රැසක්. | Important For Those Who Eready To Sell The Vehicl

වාහන විකිණීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සහ නීතිය 2023 මේ නිසා, විකිණීමේදී අනිවාර්ය MTA 6 පෝරමය සම්පූර්ණ කර MTA 8 පෝරමය (මාරුකරු විසින් පිරවිය යුතු) දින 14 ක් ඇතුළත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත මාරු කිරීම සඳහා යැවීම අනිවාර්ය ක්‍රියා පටිපාටියකි.

එසේම, MTA 6 පෝරමය පුරවා නොගෙන වාහනයක් විකිණීම දඩුවම් ලැබිය හැකි අතර, අනපේක්ෂිත ප්‍රතිවිපාකවලට ද තුඩු දිය හැකිය.

මේ සම්බන්ධයෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ උපදෙස් පත්‍රිකාව අනුව,

1. හිමිකාරිත්වයේ එක්දින සේවා පැවරුම් අයදුම්පත කොළඹ නාරාහේන්පිටියේ පිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයට සහ ගම්පහ, අම්බන්ඩොට්ටායි, යාපනය, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල හිමිකාරිත්ව ශාඛාවේ එක්දින සේවා පැවරීම පමණක් ඉදිරිපත් කළ හැක.

ඔවුන් කාර්යාල දිනවල බී.සී. 8.30 සිට 2.30 දක්වා ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සහ 12.00 දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලදී.

2. සන්තකයේ වෙනසක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මාස 06ක් ගත වූ සන්තක අයදුම්පත්‍රය මාරු කිරීම එක් දින සේවාව යටතේ සලකා බලනු නොලැබේ.

3. ඉල්ලුම්පත්‍රය සහ ලියකියවිලි මාරු කරන්නා හරහා එකම දින සේවා ඒකකයට භාර දෙනු ලබන අතර, එකම පවුලේ සමීපතම ඥාතියෙකුගෙන් වාහනයේ අයිතිය පැවරීමට අවශ්‍ය නම්, පැවරුම්කරු සහ මාරු කරන්නා යන දෙදෙනාම සමාජගත විය යුතුය.

4. එක් දින සේවයේ නවතම මාරු කිරීමේ සන්තක ලේඛනය ලැබී ඇත්නම්, පසුව ලැබෙන ස්ථාන මාරු අයදුම්පත එක් දින සේවය සඳහා පිළිගනු ලබන්නේ මාස 06 ක් ගතවී ඇත්නම් පමණි.

5. විහාරස්ථාන, පල්ලි සතු වාහන සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන “හිමිකාරත්වය පැවරීමට විරෝධයක් නැත” යන ලිපිය ඉදිරිපත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

6. රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාදායකයට අයත් වාහන සහ අධිකරණය විසින් වෙන්දේසි කරන ලද වාහන එක් දින සේවාවක් යටතේ පුද්ගලයන්ට පැවරිය යුතු නොවේ.

7. හිමිකාරිත්වය පැවරීමෙන් දින 14ක් ඇතුළත (රජයේ වාහනයකින් හිමිකාරිත්වය වෙනස් වුවහොත් දින 180) පැවරුම්කරු අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

එසේ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් යතුරුපැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා දිනකට රුපියල් 50 බැගින් ද, රුපියල් 50,000 දක්වා ද, ඔත්තු යන්ත්‍ර සඳහා දිනකට රුපියල් 25 ද, ඔත්තු යන්ත්‍ර සඳහා දිනකට රුපියල් 25,000 දක්වා ද, අනෙකුත් ඒවා සඳහා දිනකට රුපියල් 100 බැගින් ද දඩ මුදල් අය කරනු ලැබේ.

වාහන, රුපියල් 1,000,000 දක්වා සහ වාහන පන්තිය අනුව අමතර ප්‍රමාද දඩ.

8. ගෙවන අවස්ථාවේදී නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාලාභීන්ට අදාළ සේවා සඳහා ගාස්තු දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ පිහිටි මහජන බැංකු ශාඛාවෙන් ද, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත පැමිණෙන සේවාලාභීන්ට එම කාර්යාලයේදී ද ගෙවිය හැකිය.

ගෙවීම සඳහා නිකුත් කරන ලද හර පත්‍රිකාවේ පිටපත තබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

මෝටර් රථයක ලියාපදිංචි අයිතිය එදිනම පැවරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

1. MTA 6 ආකෘති පත්‍රයේ B1 පිටපත (එකම දින සේවාව යටතේ හිමිකාරිත්වයේ වෙනසක් ලබා ගන්නේ නම් A පිටපතද ඉදිරිපත් කළ යුතුය)

2. MTA 8 ආකෘතිය C පිටපත.

3. වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය.

4. බදු නිෂ්කාශනය මාරු කළ දිනය සහ එහි පිටපත මත වලංගු වේ.

5. ස්ථාන මාරු කරන්නාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත / වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය / වලංගු ගමන් බලපත්‍රය.

6. MTA 8 පෝරමයේ C පිටපතෙහි ලබා දී ඇති ඉඩෙහි මාරු කරන්නාගේ එක් 3.5cm සිට 4.5cm වර්ණ/කළු සහ සුදු ඡායාරූපයක් ඇලවිය යුතුය.

7. පැවරුම්කරු හෝ නව හිමිකරු සීමිත සමාගමක් බවට පත්වන්නේ නම්, හිමිකාරත්ව ආකෘති පත්‍ර පැවරීම එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් සමාගමේ ලාංඡනය එබ්බවූ අත්සන් කළ යුතුය.

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා නොමැති විට, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනෙක් සාමාජිකයින් දෙදෙනාට සන්තකයේ පැවරුම් ආකෘති පත්‍ර අත්සන් කළ හැකිය.

වාහන මාරු කරන්නාගේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු විසින් අත්සන් කරන ලද තහවුරු කිරීමේ ලිපියක් (නම නම් සහිත) සීමිත සමාගමක් හෝ පොදු සමාගමක් ද අවශ්‍ය වේ.

8. සමාගම්වලට අයත් වාහනයක් සන්තකයේ තබා ගැනීමේදී, සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නම් ලැයිස්තුව, සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක්, සහතික කළ හැඳුනුම්පත්වල පිටපත් සමාගමේ ලිපිනය තහවුරු කිරීම සඳහා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගෙන් ලබාගත් හිමිකාරිත්ව ආකෘති පත්‍ර සහ 1/ආකෘති පත්‍ර 13/20/ආකෘති පත්‍රය අත්සන් කරන පුද්ගලයන්ගේ එවැනි ආකෘති පත්‍ර 40ක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

9 කල්බදු නම්, උකස අවලංගු කිරීම තහවුරු කරන ලිපිය, නිරපේක්ෂ අයිතිය.

10 සුඛෝපබෝගී බදු ගෙවීම සඳහා හර කිරීම, තිබේ නම්.

11 ස්ථාන මාරුවීම් ලබන්නාගේ හැඳුනුම්පත හෝ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය වැනි ලිපිනයේ කිසියම් වෙනසක් ඇත්නම් ලිපිනය තහවුරු කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගෙන් ලබාගත් සහතිකය.

වාහන විකිණීම සම්බන්ධයෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද උපදෙස් සහ අයදුම්පත් පහත සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැක.

ලිපිය සමග සම්බන්ධ නවතම පුවත්: