hit counter

2024 ජූනි මස 19 වන බදාදා

2024 මාර්තු 07, පෙ.ව. 12:07එක් එක් ආයතන නිෂ්පාදනය වැඩිකර ගැනීම සඳහා වෘත්තීය සමිති සමග සාමුහික ගිවිසුම් ඇතිකර ගන්නා බවත්, එහෙත් එහිදී එක් එක් ආයතන අනුගමනය කරන සූත්‍ර වෙනස් බවත්, මහා බැංකුවේ සේවකයන් වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව සකසන වාර්තාවේදී ඒ ගැන අවධානය යොමුකරන ලෙස, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මහා බැංකුව සම්බන්ධයෙන් පමණක් නොව අනෙකුත් බැංකු ගැනද එහිදී අවධානය යොමුකරන ලෙස පැවසූ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ඒ සියලු තොරතුරු සලකා බැලූ වාර්තාවක්, පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවෙන් බලාපොරොත්තු වන, එහි සභාපති පා. ම. ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා වෙත සඳහන් කළේය. මේ ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුව හැටියට විසඳා ගනිමු, යනුවෙන්ද ඔහු කියා සිටියේය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්න යටතේ පා.ම.එස් එම් මරික්කාර් මහතා, 2024.03.06 දින විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

මන්ත්‍රීවරයා විමසූ ප්‍රශ්නය මෙසේයි.

1.(අ) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක මණ්ඩලයේ 2024 වසර මුලදී තිබු මුලික වැටුප සහ දළ වැටුප එක් එක් ශ්‍රේණි සඳහා කොපමණද ?

2.(ආ) 2024 වසරේදී මහ බැංකුවේ සේවක මණ්ඩලය වෙත වැටුප් වර්ධකය ලබා දීමෙන් පසුව ඔවුන්ට හිමිවන මූලික වැටුප සහ දළ වැටුප එක් එක් ශ්‍රේණි සදහා කොපමණද?
(ඇ) ඒ අනුව එක් එක් ශ්‍රේණි සදහා අදාල ටැටුප් වර්ධකය ප්‍රතිශතයක් ලෙස කොපමණද?
(ඈ) මෙම වැටුප් වර්ධකය ලබා දීම සිදු කරන ලද්දේ කුමන නිර්දේශක මත ද යන්න මෙම සභාවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද?
(ඉ) නො එසේ නම් ඒ මන්ද?

3.මෙහි සඳහන් වැටුප්වලට අමතරව ලැබෙන වරප්‍රසාද කවරේද ?(ණය පහසුකම් වැනි)

මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසීය.

“2022 වර්ෂයේ සිට අත්විඳින්නන්ට සිදු වූ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු සේවාවෙන් ඉල්ලා අස්වු නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ද විශාල ලෙස ඉහළ ගියේය. එහෙයින්, ඉතිරි වූ සේවක පිරිස මත පැවැරුණු රාජකාරි හා වගකීම් ප්‍රමාණාත්මකව ඉහළ ගිය අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කාර්යයන් බාධාවකින් තොරව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ඉහළ නිපුණතාවයකින් යුතු මනා පුහුණුවක් ලද නිලධාරීන් පිරිස තවදුරටත් සේවයේ රඳවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය විය. වැටුප් සංශෝධනය වසර තුනක කාලයක් (2024-2026) සඳහා බලපවත්වන අතර, අදාළ වසර තුනක කාලය අවසානය වන තෙක් කිසිදු අතුරු ගැළපීමක් සිදු නොවීම.”

මහ බැංකු කාර්‌ය මණ්ඩලය වෙත පනවා ඇති සීමාවන් ගැන ඔහුගේ පිළිතුරේ මෙම කරුණු අන්තර්ගත විය.

“ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවකයන්ට මහ බැංකුවේ සේවයේ යෙදී සිටිය දී වෙනත් වෘත්තීන්හි හෝ ව්‍යාපාර වල නිරත වීමට අවසර නැත. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවකයන්ගේ බැඳියාවන් අතර ගැටුම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරනු ලබන මුල්‍ය ආයතනයන් හි ආයෝජනය කිරීම, මූල්‍ය හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳ පොළ උපකරණ වල ආයෝජනය කිරීම සීමා කිරීම.”

වැටුප්වලට අමතරව මහ බැංකු සේවකයන්ට ලැබෙන වරප්‍රසාද ගැනද මෙසේ කීය.

“කාර්ය මණ්ඩල (උකස්) නිවාස ණය, කාර්ය මණ්ඩල (උකස්) රථ වාහන ණය, කාර්ය මණ්ඩල සුභසාධන ණය, වෛද්‍ය ප්‍රතිලාභ පහසුකම්”

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙසේද පැවසුවා.

“ගරු කතානායකතුමනි, මේ ප්‍රශ්නය ඊයෙ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත්, විශේෂයෙන් විරුද්ධ පක්ෂයේ ප්‍රධානීන්ගේ ඉල්ලීමෙන් මහ බැංකු අධිපතිතුමා සහ නිලධාරීන් ඔබතුමා විසින් කැදෙව්වා. ඒ වගේම මීට අදාළ තවත් පාර්ශවයක් වන මහ බැංකුවේ වෘත්තීය සමිති ද කැඳවනු ලැබුවා. ඒ පිළිබඳව මුදල් කාරක සභාවට ද ආචාර්ය හර්ෂ මැතිතුමා විසින් වෙනමම කැඳවනු ලැබුවා. එවැනි සාකච්ඡා දෙකක් පාර්ලිමේන්තුව පවත්වලා අන්‍යෝන්‍ය කරුණු පැහැදිලි කරගෙන තිබෙද්දී මා හිතන්නේ ඉතා කෙටියෙන් ගරු මන්ත්‍රීතුමාට අවශ්‍ය කාරණාව පිළිබඳ විස්තර මම සභාගත කරන්න කැමතියි.”

“එක. ඇමනුම එක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ 2024 වර්ෂයේ මූලදී තිබූ මූලික වැටුප හා දළ වැටුප එක් එක් ශ්‍රේණි සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම. පිළිතුර මම ඇමුණුම සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා.”

“ඊයේ දිනයේත් ඔබතුමන්ලා සමඟ මහ බැංකු අධිපතිතුමා සහ නිලධාරීන් මේ ලේඛනයන් සියල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. දැන් අද මට තිබෙන්නේ ඇත්තවශයෙන්ම සභාගත කරන්න. කාලය ඔබතුමාට ඕනෙ නම්, මම මේක කලින්ම එවන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. මොකක්ද ඔබතුමා අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පළවෙනි ඇමුණුම අපි ඉදිරිපත් කරනවා. දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා එකින් එක තනතුරු අනුව.”

“කිසිම ගැටලුවක් නෑ. ඔබතුමාලට උත්තර ඔක්කොම රජය මැදිහත්වීමෙන් කතානායකතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන්, ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට මැදිහත්වීමෙන් තමයි සියලු නිලධාරීන් ඒ විස්තර සහිතව ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු කාලයම ගත කළේ. අනවබෝධයක් තියෙනවා නම් යළි ඇසීම ගැන මගේ විරුද්ධත්වයක් නෑ. ඔබතුමාගේ අතේ තියෙන ලේඛනය තමයි මේ සභාගත කරන්නේ. කියවන්නම්. දීර්ඝව….”

“මේක වෙන්නැති ඔබතුමාට දැනගන්න ඕන. ප්‍රාතිහාර්ය කියලා කියන්න ඉන්නේ. දළ වැටපෙ වැඩිකිරීමෙන් පස්සේ මොකද්ද කියන එකනේ. සභාගත කරපු එක කියවන්න බැරිද?….මේකේ ගැටළුවක් නැහැ. ගණන ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා විවෘතව රටට. මන්ත්‍රීතුමා කියනව නම් මම දන්නෙ නෑ කියලා , අහගන්න.

මේ අනුව මම ඇමුණුම ඉදිරිපත් කරනවා. ප්‍රශ්න අංක දෙක අහනවා නම් ඉදිරිපත් කරනවා. එයද ඇමුණුම ලෙස ඉදිරිපත් කරනවා විස්තරාත්මකව. ඒ අනුව එක් එක් ශ්‍රේණි සඳහා අදාළ වැටුප් ප්‍රතිශතයන් දැන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇමුණුම එකෙහි ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. වැටුප් වර්ධක ලබාදීම සිදුකරනුයේ කුමන නිර්දේශක මතද යන්න සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඊයේ දිනයේ මම ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්නට ඕනේ මහ බැංකු අධිපතිතුමා සහ සියලු නිලධාරීන් වෘත්තීය සමිති සමඟ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සාකච්ඡාවක් සිඳුකළා මේ සම්බන්ධව.”

“මේ සඳහන් වැටුප්වලට අමතරව පැහැදිලිව. මේක කරුණුත් පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කාර්ය මණ්ඩල උකස් නිවාස ණය, අනිත් තැන්වල වගේම, ලැබෙනවා.කාර්ය මණ්ඩලය උකස් රථ වාහන ණය, හැම බැංකුවකම දෙන දෙයක් මේක. මන්ත්‍රීතුමන්ලා දන්නේ නැතුව නෙමෙයිනෙ. කාර්ය මණ්ඩල සුබ සාධන ණය හැම ආයතනයකම දෙනවා. වෛද්‍ය ප්‍රතිලාභ පහසුකම් හැම ආයතනයක මේ සේවකයින්ට රාජ්‍ය ආයතනවල විවිධ කේන්දීය ආයතනවල ඉහලිනුත්, අනිත් ආයතනවල පහළිනුත්, බුක්ති විඳිනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඒ වැඩිවීම ඉටුකරලා තිබෙන්නේ.”

“ඉතින් ඔබතුමා දන්නවා ගරු කතානායකතුමනි මේ අලුත් ගිවිසුමට එළැඹෙන්න මහ බැංකු අධිපතිතුමා හා පාලන මණ්ඩලය වෘත්තීය සමිති සමඟ කේවල් කිරීමේ අයිතිය ඇතිව තමයි මේ සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් කලේ. මම අහන්න කැමතියි මොකද අපි තවම එහෙම ප්‍රකාශයක් කරලා නෑ.

සියලු සාමූහික ගිවිසුම් ලංකාවේ අහෝසි කරන්නද කියලා. මේක පෞද්ගලික අංශයේ කාර්මික සමාදානය සඳහා නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා සේවකයින් වඩාත් උනන්දු කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක් අනුගමනය කරන පිළිවෙතක්. ලංකාවේ වැඩ කරන ජනතාව සංවිධානය තියෙන්නේ වෘත්තීය සමිති මගින්.

සාකච්ඡා පවත්වන්නේ වෘත්තීය සමිති හරහා. එවැනි පිළිවෙතකට පාර්ලිමේන්තුව තාම ඇවිල්ලා තියෙනවාද කියන එක පාර්ලිමේන්තුවම තීරණය කරන්න, එසේ නැත්නම් සාමූහික ගිවිසුම් පිළිබඳව නිගමනය කිරීමේදී එහි අනුගමනය කරන සූත්‍රය අපි සලකා බලන්න වටිනවා. මම හිතනවා හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාගේ කොමිටිය මේ සංඛ්‍යාත්මකව තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා මේ එකින් එක තැන්වල සූත්‍ර වෙනස්. ජනාධිපතිතුමා මෙතන ඉද්දි මම කියන්නේ.

එකින් එක තැන්වල සූත්‍ර වෙනස්. මහ බැංකු එකක්, ලංකා බැංකුව එකක්, මහජන බැංකුව එකක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ කේවල් කිරීම සිදුවෙමින් සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් කොට අවුරුදු ගණනාවක කාර්මික සාමය ආරක්ෂා කරගෙන යන්නේ. ඒක තමයි ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර”.

“මේ කියන කතාවක් අහල නෑ ප්‍රශ්නයක් . පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ කතා වැඩක් නෑ. අපි පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිපත්ති අනුව පාර්ලිමේන්තු, ප්‍රතිපත්ති අනුව වැඩ කරමු. අහල පහළ අහගෙන එන ඒවා මෙතන අහන්න පුරුදු වෙන්න එපා.”

“මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීලා ඉවරයි. මම අවසාන වශයෙන් දැන් ගොඩහේවා මන්ත්‍රීතුමාට ජනාධිපතිතුමාම පිළිතුරු දුන්නා කොටස් වෙළඳපොලේ තත්ත්වය. එතුමාට වඩා හොඳට කොටස් වෙළඳපොළ දන්නේ නෑ කවුරුත්. ඒවා ගැන අලුත් නීතිරීති රාශියක් මේ කාල පරිච්ඡේදයේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානයට ආවා. අවධානයට ඇවිල්ල මැදිහත් වුනා. මධ්‍යම බැංකු පනත සංශෝධනය කළා දෙවසරක්.”

“ආයතන හැටියට ස්වාධීනත්වය දීලා තිබෙනවා. යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා නම් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාගේ කමිටුව සමඟ අපි සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගරු අපේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට පුදුමයි ලංකාවේ වැඩ කරන ජනතාවගේ සාමූහික ගිවිසුම් ගැන අවලංගු කිරීමක් හෝ වලංගුභාවයක් නැතිකිරීම ගැන කටයුතු කිරීම ගැන. එහෙම කතා කරන්න් එපා. මේ දීර්ඝ ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන රටක්. බොරු නෙවෙයි. සාමූහික ගිවිසුම් කියන්නේ ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නිර්මාතෘ එස්. ඒ. වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ලංකාවේ කම්කරු ව්‍යාපාරයේ සමූහික ගිවිසුම අත්සන් කළේ. දන්නේ නැතිව උඩ බලාගෙන කෙළ ගහගන්න එපා. අපි තියන ගැටළුවක් අපි සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිමේන්තුව හැටියට විසඳගමු.”

“මම කැමතියි හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාට යළිත් පිළිතුරක් දෙන්න. මොකද ජනාධිපතිතුමන් මේ සභාවේ හිටපු එක හොඳයි මූල්‍ය ප්‍රශ්නය ගැන අපි මහ ඉැංකු පනත සංශෝධනය කළේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් පසු පනත කෙටුම්පත් සංශෝධනය කරේ ඔබතුමාට මතකයි. ඉරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමාට මතකයි පසුගිය 2016 කාලයේ ඉඳන් පළවෙනි කෙටුම්පත දාලා තිබුණේ. ඒ අනුව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරලා පාර්ලිමේන්තුව ඒ පනත සම්මත කළා. ඒ අනුව මූල්‍ය මණ්ඩලයයි මහ බැංකුවයි වෙන් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව මතුවෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ඉදිරියේත් මතුවිය හැකියි. ඒ නිසා ආණ්ඩුව සූදානම් බව අපි කිව්වා. මූල්‍ය කමිටු වෙන් නිර්දේශ කරන වාර්තාව මත යම් යම් තීරණ ගන්න ඕනෙ නම් අපි ඒ තීරණ ගන්න සූදානම්. නමුත් මම විශේෂයෙන් හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාට කියනවා අපි මේ යන්නේ සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රශ්නයක හා වේදනාව මතයි. අපේ රටේ ජනතාවට වැටුප් වැඩි වැඩිවීම හා ඒවාගේම මහ බැංකුව වැඩිකරගෙන තිබෙන වැටුප් ප්‍රමාණයන් සම්බන්ධව ඇතිවී තිබෙන කාරණය පමණක්ම නොව, මේ එක් එක් ආයතන සූත්‍රයන් අධ්‍යයනය නොකර මේ ප්‍රශ්නයට අවතීර්ණ වීම මම හිතන්නේ ඔබතුමාට මම විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ සූත්‍රයන් විසින් තමයි මේ කේවල් කිරීමේදී සාමූහික ගිවිසුම් ඇති කරන්නේ. ඒ නිසා එම සූත්‍රයන් සියල්ලත් අවධානයට ලක් කරන්න කියලා මහ බැංකුවෙන් විතරක් නෙවෙයි අනිත් බැංකු ගැනත් හොඳයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නය මූල්‍ය ප්‍රශ්නය අවසානයේ එන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට. නැතිව ඉන්න ඇමතිවරයාට නෙවෙයි. ඒ වගේම ඒ වගේ වැඩ කරන ජනතාවගේ හා සේවය කරන ජනතාව විශේෂඥයින් ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. ඒ සඳහා ඔබතුමාගේ කමිටු වාර්තාව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.”

ලිපිය සමග සම්බන්ධ නවතම පුවත්: